badminton / tenis / squash

1. Napinjanje žica:

 

Babolat Sensor Expert Dual je profesionalna sofisticirana elekrtonska mašina za veoma točno i pouzdano napinjanje žica na: badminton, tenis i squash rekete.

Nosioci smo certifikata USRSA, BABOLAT, PACIFIC a nekoliko godina smo službeno servisirali rekete na Croatia Open-u Umag te na susretima Fed Cupa, Davis Cupa, te brojnim turnirima i ligama iz kalendara HTS-a.

Opremanjem više od 10.000 servisa i trgovina širom svijeta Babolat je najveći proizvođač strojeva za napinjanje žica na rekete. Prisutan je na svakom većem WTA i ATP turniru u svijetu. Posebno na Roland Garros-u u Parizu sa svojih 16 strojeva službeni je serviser turnira.

 

2. Balans reketa:
 3. Test reketa:

 

rdc-servis1

 

 

Babolat RDC (reket dijagnostik centar)

Podatke o reketu i njegovim karakteristikama (težini, težištu, tvrdoći, kao i njegovoj pokretljivosti) dobivamo u vrlo kratkom vremenu. Također dobivamo i preciznu dijagnozu reketa koja se odnosi na snagu, kontrolu i udobnost.

Babolat Racquet Diagnostic Center vrlo sofisticiran dio opreme je industrijski standard kod većine proizvođača koji ga koriste za specifikacije svojih reketa.

Na RDC-u također vršimo veoma značajnu provjeru trenutnog energetskog potencijala žice na reketu. Provjera (trenutnog energetskog potencijala žice) bit će točna i pouzdana samo ako smo istu uradili odmah nakon napinjanja žice na reket. Naime u tom trenutku energetski potencijal žice iznosi 100%. Usporedbom rezultata provjere odmah nakon napinjanja (koji zadržavamo u svojoj evidenciji) i nakon određenog vremena dobivamo točan podatak preostalog energetskog potencijala žice.

 4.Zamjena gripa:

grip osnovni montaža

Zamjena osnovnog gripa

Zamjenu osnovnog gripa bi bilo najbolje učiniti istovremeno kad se mijenjaju i žice, odnosno najmanje jednom godišnje, ukoliko se ne pohaba. Osnovni grip je veoma važan naročito za osjećaj prilikom držanja i bitno utječe na karakteristike reketa. Višestrukim korištenjem grip će možda dobro izgledati (naročito ukoliko preko njega stavljate overgrip) no to je samo prividno. Prilikom igre on se izobliči i prilagodi ruci te se time znatno mijenja prvotni oblik drške. Tim izobličenjem mijenja se i osjećaj za pravilno držanje reketa, pri izvođenju udaraca, te se povećava mogućnost grešaka.

 5. Podebljanje drške:

Podebljanje ili smanjenje veličine drške reketa

Imate reket i nakon izvjesnog vremena ustanovili ste da vam je drška pretanka ili pak predebela. Tada je najbolje stručno podebljanje odnosno smanjenje drške reketa a ne namatanje ili skidanje gripova. Stručnim podebljanjem gotovo da se ne mijenja oblik drške reketa, što je veoma važno u igri. Podebljanja, na način da se namota više gripova, u potpunosti promijene oblik drške i učine ju okruglom. Stručnim  podebljanjem drška zadržava svoj prvotni oblik. To je veoma važno da, prilikom pripreme za izvođenje određenog udaraca, pravilno držimo reket. Također stručnim stanjivanjem odnosno smanjenjem drška zadržava tvornička svojstva. Ne pokušavajte nestručno smanjivati dršku reketa jer postoji mogućnost oštećenja do te mjere da reket više neće biti upotrebljiv.

6. Zamjena kapice:

zamjena kapice

Zamjena kapice reketa

Ukoliko je kapica oštećena sa reketa se skidaju osnovni grip i oštečena kapica. Ako je oštećena samo kapica, a ne i sama drška reketa, stavlja se nova kapica i time je oštećenje u potpunosti sanirano. Nakon toba bilo bi najbolje staviti novi osnovni grip, jer onaj stari je najvjerojatnije oštećen ili deformiran. Postavljanjem starog osnovnog gripa nećemo više dobiti pravi hvat što će nam u igri, prilikom izvođenja udaraca, znatno smanjiti udobnost i preciznost.

7. Popravak reketa:

 Popravak grafitnih reketa
Slomljeni grafitni reketi daju se popraviti odnosno zakrpati. Lomovi, na jednom do dva mjesta, kod novijih reketa, su isplativi. Neće to više biti „novi reket“, pošto je na mjestu loma djelomično ili u potpunosti prekinuta njegova struktura. Ali u igri, naročito rekreativaca, gotovo da i nećete primijetiti razliku, prije i nakon popravka. Reket će na tom mjestu biti neznatno otežan i kao što je vidljivo na fotografiji dobit će grafitni prsten. Ukoliko namjeravate sa tim reketom dalje igrati ili ga koristiti kao rezervni reket investicija u popravak bit će vam isplativa.