Stručni savjeti – o reketima

 Odabir odgovarajućeg reketa pomoću
Swing-Index-a

Način na koji igrač izvodi udarac može se podijeliti na zamah i izmah. Prvenstveno treba voditi računa o odnosu dužine zamaha, te brzine i dužine izmaha (Swing-Index).
To je pravilo koje treba poštivati kako bi odabrali najprikladniji reket za svoju igru.
Igraču sa dugim zamahom te brzim i dugim izmahom, odgovarat će reket s maksimalnom kontrolom i manjom snagom. Swing-Index takvog reketa bit će visok.
Igraču koji ima kraći zamah te kraći ne tako brz izmah, odgovarat će reket koji daje više snage i veću pokretljivost. Swing-Index toga reketa bit će nešto niži.
Vrlo precizne rezultate mjerenja Swing-Index-a, vašeg reketa, možete dobiti za nekoliko minuta, u našem servisu, koje radimo na  Babolat RDC-u (reket dijagnostik centru). Babolat RDC je standard kod svih proizvođača reketa. Neke od navedenih karakteristika reketa, poput: težine, balansa i tvrdoće, te njegove manevarske sposobnosti, izmjerene su na ovom RDC-u. Većina od tih karakteristika ispisana je na podatcima o reketu. Također i “preostali energetski potencijal žice” mjerimo na RDC-u te na temelju dobivenog rezultata donosimo odluku dali ju treba zamijeniti ili ne. O tome svemu više na stranici “o žicama”.

 EXPERT PLAYERS
težište u dršci reketa
teži reketi ( 300 g na više )
napredni igrači
FULL STROKE
dugi i brzi udarci

ADVANCED PLAYERS
 težište u sredini reketa
 laganiji reketi ( 280 do 300 g )
napredni i dobri igrači
MEDIUM STROKE
sredni i sporiji udarci

RECREATIONAL
PLAYERS
težište u glavi reketa
lagani reketi ( manje od 280 g )
početnici i dobri igrači
COMPACT STROKE
kratki i spori udarci

 
odabir veličine (debljine) drške reketa    

drška
Najbolji način da se utvrdi točna veličina drške reketa je:

 1. Primiti reket u ruku sa kojom igrate.
 2. Kažiprst druge ruke položiti na dršku  između  prstiju i baze dlana.
 3. Ako nema dovoljno mjesta za kažiprst drška je pretanka.
 4. Ukojiko ima previše mjesta drška je predebela.

Veličina, odnosno debljina, drške je ispravna kada se kažiprst savršeno uklapa između prstiju i baze dlana.

 veličina drške (hvata) u različitim mjerama
 Europa  USA  obujam u mm
 0 4   100 – 102 mm
 1  4,1/8   103 – 105 mm
 2 4,1/4   106 – 108 mm
 3 4,3/8
  109 – 111 mm
 4 4,1/2   112 – 114 mm
 5 4,5/8   115 – 117 mm